IKSZE

PROJEKTNAPLÓ

2013. decemberében indult el Teaching Entrepreneurial Approach című Leonardo Transfer of Innovation projektünk, melyben egy osztrák és egy bolgár partnerrel együttműködve adaptáljuk hazai környezetbe a vállalkozói szemléletek és kompetenciák oktatását segítő pedagógusképzést.

A projekt során 2 ütemben zajlanak a képzések, az első csoportot az osztrák partnerszervezetünk trénerei vezetik, míg a második csoport már a hazai, kiképzett trénerek irányítása mellett zajlik.

Projekt száma: 2013-1-HU1-LEO05-09628

Projekt megnevezése: Teaching Entrepreneurial Approach

Projekt partnerek: Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (At), National High School in Finance and Business (Bg), Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (Hu), Helyi Mérték Alapítvány (Hu), Schola Europa Akadémia Szakközépiskola (Hu)

Projekt teljes költségvetése: 274 052 EUR

Forrás: LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

 

Developing vocational training in Career Education (CAR-E)

Tavaly (2014) sikerült akkreditálnunk, Magyarországon egyedüliként, a nemzetközi GCDF karrier tanácsadó képzés licencét. A GCDF (Global Carreer Development Facilitator) kurzus egy olyan általános pályatanácsadói képzés, amely többféle célcsoporttal és környezetben való munkára készíti fel résztvevőit (célcsoportoknak megfelelően ez lehet: pályaorientációs-pályakorrekciós tanácsadás, szervezeti karriermenedzsment, stb.).

2013 nyarán indult a program egy erős debüt szakemberi körrel, ahol hivatásos, országszerte dolgozó, tapasztalt trénerek és coachok részvételével alapoztuk meg a GCDF licenc tesztelését és honosításá, és a hazai stake holderi kör kiépítését. Ezt követően novemberben indult a képzés első tréningje, országszerte több felsőoktatási intézmény és karrieriroda dolgozóiból álló 15 fős csoporttal, melyet 2014. januárjában egy középiskolás tanárokat tömörítő középiskolai munkára koncentráló csoport követett.

Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-04825

Projekt megnevezése: Developing vocational training in Career Education

Projekt partnerek: NBCC Romania (Ro), Business Foundation for Education (Bg), Szécsenyi István Egyetem (Hu), Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (Hu), Humanikum Oktatási és Kutatás-fejlesztési nKft. (Hu)

Projekt teljes költségvetése: 252 803 EUR

Forrás: LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

 

 

 A Svájci Hozzájárulás Program keretében megvalósuló projekt célja egy olyan tanácsadói rendszer és tanácsadói szolgáltatást segítő tudásbázis alapjainak kidolgozása volt, amely a felsőoktatásban résztvevőket támogatja vállalkozóvá válásukban. A programban egy tanácsadóképzésre és egy sikeres svájci-magyar vállakózói versenyre került sor.

Projekt száma: TPPA/2012/03/34

Projekt megnevezése: Best in the bussiness! Start Up tanácsadói szolgáltatás bevezetése magyar és svájci felsőoktatási intézményekben 

Projekt partnerek: Startup Centrum of the Universität Zürich (Ch), Széchenyi István Egyetem (Hu)

Projekt teljes költségvetése: 19 545 650 HUF

Forrás: Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

 

A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

  • Szakértői, oktatói feladatok

  • Szakmai know-how megjelenítése a pedagógusképzésben és –továbbképzésben

  • Az ifjúsági közösségvezetői felkészítők (képzések) módszertani megújítása

  • Szervezetfejlesztés

 

 

TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosítószámú és „Ifjúság.hu- átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében szakmai feladatok ellátása

  • szekunder kutatás az életpálya-építés támogatásának eszközeiről és a köznevelésbe való bevezetésének feltételeiről

  • ifjúsági életpálya-építési folyamatot támogató, köznevelésbe integrálható átfogó modell

  • életpálya-építés szakkönyv és jó gyakorlat-gyűjtemény kidolgozása

 

 

2013 februárjától kezdődően valósítottuk meg 16 hónapos fejlesztési pályázatunkat, a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület konzorciumi partnereként.

A projekt keretében háromféle tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk (Nevelési tanácsadás; Személyre szabott tanácsadás; Online munkaerőpiaci tanácsadás – ez utóbbihoz új fórumot rendelve: blogot is üzemeltettünk), a teljes pályázati időkeretben, emellett pedig 4 témában (Idő és feladatmenedzsment; Konfliktus és stresszkezelés; Munkaerőpiaci információs tréning; Család és munkavállalás) összesen 15, 8-14 fős csoport képzését végeztük.

 

 

A kortársképzés az életút - támogató pályaorientáció témakörében nyújtott elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot olyan képzésben lévő hallgatók számára, akiket a saját életpályájuk sikeressége iránti elkötelezettség motivált abban, hogy a felsőoktatásban tanuló társaik számára ebben a fejlődési kérdésben mintaként szolgáljanak. A téma megközelítése szakmai fókusszal történt, a személyes önismereti elakadások feldolgozása kifejezetten azokra a tartalmi elemekre terjedt ki, amelyek az életpálya - építési kulcskompetenciák körét érintik.

 

 

A Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola (Balassagyarmat) TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0062 számú pályázat keretében pályaorientációs tábort szervezett, melynek csoportfoglalkozásai kialakításában és vezetésében vettünk részt.

Az intézmény igényeire szabott pályaorientációs fókuszú kompetenciafejlesztést a Mikszáth Kálmán Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola diákjai (50 fő) és mentorai számára (5 mentortanár) biztosítottuk.

Emellett 2 éven keresztül saját pályaorientációs fókuszú táborokat szerveztünk hátrányos helyzetű fiatalok számára (250 fő), őket social media fórumokon segítettük közösséggé alakulni, emellett blogot vezettünk.

 

 

Képzési és tanácsadási tevékenység kialakítása, üzleti partnerségek létrehozása egyetem és munkapiaci szereplők között, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés

2015-2013: Pécsi Tudományegyetem

2014-2013: Szegedi Tudományegyetem

2010-2012: Kecskeméti Főiskola

2009-2012: Pannon Egyetem, Veszprém

2008-2012: Széchenyi István Egyetem, Győr,

Egyéb munkák: Miskolci Egyetem, Óbudai Egyetem, Semmelweis Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

 

A Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem és a Kecskeméti Főiskola karrieriroda munkatársainak és az intézmény hallgatóinak tartunk rendszeresen készség- és kompetenciafejlesztő tréningeket. Témájukat tekintve széles spektrumot sikerült felölelnünk: asszertivitás, tolerancia, konfliktuskezelés, szervezeti és hivatali kommunikáció, projekttervezés, időgazdálkodás, álláskeresés, prezentációtechnika, érdekérvényesítés stb. területekhez kapcsolódóan végeztünk kompetenciafejlesztést.

 

 

2007-2012:Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával együttműködésben, karrier irodavezetők és karrier tanácsadók akkreditált képzése (60 fő)

2008-2012: Évi 1-2 alkalommal rendszeres tematikus tanulmányút szervezése UK-ba (Egyetemek látogatása, valamint AGCAS www.agcas.org.uk és CASE  www.case.org felkeresése, tapasztalatcsere)

2010-2012: Felsőoktatási munkaerőpiaci érdekképviselet felépítése, a magyarországi karrierirodák részvételével (saját EU-s finanszírozás projekt, értéke 23 M Ft)

 

 

Az IKSZE szakmai partnereivel az országban elsőként dolgozta ki és nyerte el az online tanácsadás képzési akkreditációját. Ezzel portfóliónk egy újabb hiánypótló szolgáltatással bővült. Az akkreditációval terveink szerint sikerül szakmailag megalapozott hátteret biztosítani a témában érdekelt mentálhigiénés és egyéb segítői szakemberek ilyen típusú munkájához. 30 órás képzésünk összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az online tanácsadás módszertanáról, gyakorlati felkészítést is lehetővé téve.

 

COPYRIGHT © 2015 IKSZE - MINDEN JOG FENNTARTVA.